İSLAMİYYETİN 5 ŞARTINDAN BİRİ OLAN,

 FARZ OLAN, ZEKATLA İLGİLİ KONU

BAŞLIKLARI :

 -Uşur ( Toprak mahsulleri zekatı )
- Şafii' de zekat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOHBET..

- Zekat vermek İslamiyyetin 5 şartından biridir (1)

- Zekat vermek İslamiyyetin 5 şartından biridir  (2)

- Zekat nedir, ne zaman verilir ? 

- Zekat nerelere ve  kimlere verilebilir ?

- Zekat vermedeki zenginlik ( varlık miktarı ) nedir ? 

- Zekat nisabı

- Zekatı diğer ibadetlerden ayıran özellikler 

- Zekat vermemek, kendisini dünya ve ahirette felakete atmaktır. 

- Bedenin zekatı nedir

 

ZEKAT ( SEADET-İ EBEDİYYE’ DEN.)

 

- Zekat vermeyenler büyük zarardadır (1) / Kur’anı kerim’de emir buyurulan büyük azaplar 

- Zekat vermeyenler büyük zarardadır (2) / Zekat vermeyenlere ibretli, hikmetli nasihatler (1) 

- Zekat vermeyenler büyük zarardadır (3) / Zekat vermeyenlere ibretli, hikmetli nasihatler (2)

 

KISA FİLM- DRAMA ( GÖNÜL SULTANLARI )

 

- Filmin adı : Zekat ( Ebubekr- i Şibli hazretleri’ nın menkıbesi )